Seger lägenheter

Allmänna villkor

SAMTYCKE TILL VILLKOR

Family Seger, Mångatan 3 51157 Kinna, Sverige använder tjänsterna. Att hyra en av sina resurser eller lägenheter och våra webbplatser är förutsatt att du accepterar dessa villkor (\”Villkor\”).
Genom att komma åt, använda eller erhålla något innehåll, produkter eller tjänster via våra webbplatser, accepterar du, köparen och / eller resenären (\”kund\”, \”kund\” och \”passagerare\” och / eller \”du / din\”) bunden av dessa villkor. Dessa villkor begränsar dina rättigheter och rättigheter och ger skydd för Family Seger resurser eller fastigheter (inklusive lägenheter).
Dessa inkluderar också ansvarsfriskrivning och undantag från ansvar. Genom att använda denna webbplats erkänner du och samtycker till (a) detta är en rättvis balans eftersom den här webbplatsen är tillgänglig för dig bekvämt och utan kostnad för att komma åt webbplatsen; och (b) Om det finns någon del av dessa villkor som du inte håller med om, inklusive GARANTIFRISKRÄTTER OCH UTGÄRDER AV ANSVAR, ANVÄND INTE DENNE WEBBPLATSEN ELLER Familjesumma TJÄNSTER. Vi kan ändra våra villkor utan föregående meddelande när som helst där en sådan ändring inte påverkar dina rättigheter och skyldigheter väsentligt. Om sådana ändringar av våra villkor väsentligt påverkar dina rättigheter och skyldigheter, kommer vi att meddela dig via e-post med dessa ändringar när de inträffar.
Du samtycker till att vi inte ansvarar för någon skada, förlust, anspråk, skada eller några speciella, exemplariska, straffande, indirekta, tillfälliga eller följdskador av något slag (inklusive, men inte begränsat till förlorade vinster eller förlorade besparingar), oavsett om baserat på kontrakt, skadestånd, strikt ansvar, eller på annat sätt, som uppstår till följd av eller är på något sätt kopplat till prestanda eller bristande prestanda för någon resetjänstleverantör, inklusive, men inte begränsat till, bristande prestanda till följd av konkurs, omorganisation , insolvens, upplösning eller likvidation. I händelse av bristande prestationer till följd av konkurs, omorganisation, insolvens, upplösning eller likvidation av en resetjänsteleverantör, accepterar du att din enda resurs ska vara mot en sådan resetjänsteleverantör och inte mot Family Seger eller dess representanter.

ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER

När du besöker webbplatsen eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du samtycker till att få kommunikation från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på denna webbplats. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla lagkrav om att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

BOOKING VILLKOR, VILLKOR & BETALNINGAR

Family Segers kommer att göra allt för att arbeta med dig för att anpassa din resplan, så tveka inte att diskutera någon aspekt av din bokning med oss.
• 100% förskottsbetalning – När vi har kommit överens om den valda lägenheten eller resursen uttrycker du din önskan att vilja ha en reserv hos oss. Innan bokningen kan accepteras måste förbetalningen bekräftas av en av betalningsmetoderna på webbplatsen. Betalningen måste vara minst fem dagar efter bokningen.
• Restbeloppet på din betalning förfaller 5 dagar efter bokningen om inte annat avtalats.
När vi har mottagit betalningen kommer vi att utfärda en bekräftelse på mottagandet av betalningen för ditt paket. Hyresavtalet anses ingått i det ögonblick då Family Seger erhåller det betalda förskottbeloppet.
Kostnaderna för vatten, elkraft och internet samt sängkläder, handdukar, kökshanddukar, slutstädning av interiören, underhåll av utsidan, registrering av vistelse och bostadsskatt och moms ingår i bostadshyran .
Vi accepterar betalning via PAPAL (Inkludera kreditkortvisum, Maestro, MasterCard,), kontanter (SWISH) eller banköverföring.
Om du betalar via banköverföring är du ansvarig för alla bankavgifter för att överföra och överföra pengarna till oss. Family Seger måste få hela beloppet för ditt paket eller din tjänst.

KREDITKORTBETALNINGAR & AVGIFTER

Våra offerter är i euro och om betalning sker i andra valutor kommer valutakursen att användas via PayPal eller från Forex bank vid det specifika betalningsdatumet. Om du betalar med kontant eller banköverföring Vänligen kontakta Family Seger för att komma överens om växelkurs. Det belopp som ditt kreditkortskonto kommer att debiteras erhålls genom omvandling av priset i utländsk valuta till euro enligt den aktuella växelkursen för PayPal eller ForexBank. När du laddar ditt kreditkort konverteras samma belopp till din lokala valuta enligt kreditkortsföreningens växelkurs. Som ett resultat av denna konvertering finns det en möjlighet till en liten skillnad från det ursprungliga priset som anges i våra förslag eller webbplats. Det debiterade beloppet på ditt kreditkortskonto omvandlas till din lokala valuta enligt kreditkortsföreningens växelkurs.
Family Seger kommer att informera kunderna om avgift och låta kunderna bestämma sig för att använda ett kreditkort eller inte.

INLÄMNING AV ÖVERFÖRING AV PERSONLIGA DATA

Ange överföring av personuppgifter hanteras med hög standard. Kreditkortsnummer sparas aldrig och transaktionen sker via PayPal-systemet. Auktorisation och betalning av kreditkort fungerar med systemet PayPal för godkännande och betalkort i realtid.

VALUTAFLUKUERINGAR

Valutakurserna varierar. Priserna kan ändras baserat på valutakursförändringar, förutsatt att faktiska variationer har inträffat.

AVBOKNINGAR

Alla avbokningar måste ske skriftligen till familjen Seger (josef@mail.seger.nu).
Vid avbokningar kommer följande avbokningsvillkor att tillämpas:
• Om avbokningen görs 120 dagar eller tidigare, före ankomstdatum:
Full betalning förutom administrationsavgift på 10 € kommer att återkrävas.
• Om avbokning sker senast 60 dagar före ankomstdatum:
70% av betalningen kommer att återkrävas med undantag för och administrationsavgift på 10 €.
• Om avbokningen görs senast 30 dagar före ankomstdatum:
50% av betalningen kommer att återkrävas utom administrationsavgift på 10 €.
• Om avbokningen görs senare än 30 dagar före ankomstdatum:
Ingen återbetalning kommer att göras.

PASS OCH VISAKRAV

Giltigt pass krävs för inresa till Kroatien och omgivande länder.
Vänligen ha dina pass med dig på utflykter som passerar till omgivande länder / gränsövergångar.
Innan du bekräftar dina researrangemang bör du kontrollera ditt pass och kontrollera att det kommer att vara aktuellt under hela din reseperiod. Vissa länder kräver att ditt pass förblir giltigt i upp till sex månader efter det datum då du är planerad att lämna ett sådant land. Om ditt pass löper ut mindre än sex månader efter datumet, är du planerad att lämna ett sådant land kan du bli nekad inresa till det landet. Du bör förtydliga visumkraven med ambassaderna i de länder som du planerar att besöka eftersom vissa länder kan kräva att du tar ut ett visum.

Lägenheter

SKADA / DEPOSITION

Lägenhetsanläggningar kan ibland kräva att du betalar i förskott en deposition för det enda syftet att försäkra ägaren mot brott, oavsiktliga skador eller sådana orsakade av din försumlighet, förluster, extra städning eller utestående konton som du kan ha uppstått under din vistelse. Om skadorna överstiger det maximala tillämpliga beloppet kommer du att ansvara för hela kostnaden. Beloppet kommer att bekräftas till dig vid bokningstillfället och återbetalas efter din semester när lägenhetsrengöringsbyrån har inspekterat lägenheten på avresedagen. Inspektionen, där det är möjligt, kommer att genomföras innan du lämnar fastigheten så att återbetalning kan godkännas omedelbart eller eventuella korrigerande åtgärder ömsesidigt överens. Om detta emellertid inte är praktiskt på grund av tidiga / sena avgångar kommer inspektionen att genomföras på avgångsdagen och ersättning görs senast 1 vecka efter avresan. Om du upptäcker problem eller brott vid ankomst, vänligen rapportera dem omedelbart för att undvika missförstånd när din hyresperiod är slut.

FORCE MAJEURE HÄNDELSER

Familjen Seger, dess ombud, representanter, tjänsteleverantörer och leverantörer är inte ansvariga för skador och / eller förseningar på grund av \”Force Majeure-evenemang\” inklusive, men inte begränsat till, gudshandlingar, regeringens handlingar, krig, fientligheter, politisk oro, upplopp, civil konflikt, industriella tvister, arbetskonflikter, strejk, naturkatastrof eller katastrofkatastrof, brand, stöld, epidemier, sjukdom, utrustningsstörningar eller störningar, väderförhållanden, karantän, medicinska eller tullbestämmelser, tekniska eller administrativa problem med transport, stängning av flygplatser, förändringar av färjebåtar, uppdelning av maskiner, vattenbrist eller andra händelser och förändringar utanför vår kontroll. I händelse av en Force Majeure-händelse kan Family Seger, efter eget gottfinnande, men inte vara skyldig, erbjuda ersättande tjänster som, enligt Family Segers ensam bedömning, rimligen ersätter den ursprungligen planerade tjänsten. Family Seger ansvarar inte för några extra utgifter, utelämnanden, förseningar, omdirigeringar eller handlingar från någon statlig myndighet. Vid Force Majeure-händelse kommer ingen återbetalning att ges.

RESEFÖRSÄKRINGNCE

Vi rekommenderar starkt att du köper en omfattande reseförsäkring från ditt land när en lägenhet har bokats. Hälso-, olycks- och akutförsäkring rekommenderas också starkt. Family Seger accepterar inte ansvar för någon person som inte försäkras korrekt för sin resa. Reseförsäkring kan ytterligare skydda dig vid avbokning på grund av oförutsedda händelser.
Köp av reseförsäkring krävs inte för att köpa någon annan produkt eller tjänst som erbjuds av Family Segers. Family Seger rekommenderar reseförsäkring.

RESA MED MEDECINSKA VILLKOR OCH GRAVIDITET

Om du har ett medicinskt tillstånd, eller om du är gravid och funderar på att resa, måste du rådfråga din läkare innan du reser, särskilt om det medicinska tillståndet kräver daglig rutinmässig vård, akut vård eller om din graviditet är högrisk. Du är ansvarig för att avslöja all relaterad information till oss under utcheckningen genom att lägga till speciella kommentarer. Du förstår att Family Seger inte är i stånd att tillhandahålla några medicinska tjänster eller akut vård i händelse av en sådan åtgärd kan krävas. Du är ansvarig för alla risker, händelser eller konsekvenser som uppstår under resan. Vi rekommenderar starkt att du köper medicinsk försäkring och reseförsäkring innan du reser.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Family Seger agerar enbart som hyresvärd. Family Seger accepterar inte något ansvar eller ansvar av någon art för handlingar, utelämnanden eller brister (oavsett om de är försumliga eller på annat sätt) av myndigheter, deras tjänstemän eller anställda eller av anställda eller agenter för flygbolag, flygbolag, buss operatörer, andra markföretag, rederier eller operatörer, kryssnings- eller färjeföretag, alla andra transportleverantörer, hotellägare eller andra boendeleverantörer, andra leverantörer av anläggningar, resedirektörer, reseguider, resebyråer eller leverantörer till dig av måltider, andra varor eller andra tjänster på din semester eller i förhållande till den och över vilka Family Seger, har ingen direkt kontroll.
Dessutom och utan begränsning är Family Seger inte ansvarigt eller ansvarigt för någon skada, förlust, död, besvär, försening eller skada på personlig egendom i samband med tillhandahållande av varor eller tjänster, oavsett om de härrör från men inte begränsas till Guds handlingar eller styrka, sjukdom, sjukdom, krigshandlingar, civil oro, uppror eller uppror, djur, strejker eller annan arbetskraftsverksamhet, kriminell eller terroristaktivitet av något slag, överbokning eller nedgradering av tjänster, matförgiftning, mekaniskt eller annat misslyckande av flygplan eller annat transportmedel eller för att någon transportmekanism inte kommer fram eller avgår i tid.
Alla bokningar som överenskommits att göras av Family Seger med leverantören av någon transport eller andra tjänster är underkastade de villkor som ställs på sådana leverantörer i frågor som inte uttryckligen är föremål för vårt avtal med dem och i synnerhet, till tillämpliga lagar, krav och policyer för alla myndigheter, myndigheter eller anställda inklusive, visum, inresa, utgång eller transitering.
Varken Family Seger accepterar något ansvar eller ansvar för några villkor, krav eller krav från tredje part som tillhandahåller viss service under din semester. Om du bestämmer dig för att du inte vill besöka ett land eller en del av ett land du tänkte besöka på grund av lagar, villkor eller krav från någon regering eller myndighet, tjänsteman, tjänare eller agent, är du ansvarig för kostnader, utgifter , avgifter, avgifter, förluster eller skador som följd och eventuella avboknings- eller ändringsavgifter.


Genom att trycka på knappen Acceptera nedan har du läst, förstått och accepterat Family Segers “Allmänna villkor” enligt ovan: