Report from yesterdays operation. (2021-11-30)

 

Total consumption 83.59 kWh

 
  Temperatures        
  Name CurValue Average Max Min
  Radiator Retur GT1 39.3° 36.7° 40.8° 31.8°
  Ute GT2 -7.2° -5.5° -2.2° -8.6°
  Varmvatten GT3 0.0° 0.0° 0.0° 0.0°
  Rum GT5 0.0° 0.0° 0.0° 0.0°
  Hetgas GT6 57.3° 52.7° 68.5° 32.0°
  Värmebärare Ut GT8 49.3° 46.0° 60.6° 32.6°
  Värmebärare In GT9 39.5° 37.7° 53.1° 31.7°
  Köldbärare In GT10 2.6° 2.8° 3.0° 2.6°
  Köldbärare Ut GT11 0.4° 1.6° 3.6° 0.4°
  Varmvatten GT3x 53.9° 53.3° 58.0° 48.9°
 
  OpTimes        
  Name Act.status Consumption OPTime Starts
  Köldbärarpump P3 ON 2.22 20:57:06 11
  Kompressor ON 41.91 20:57:14 11
  Tillskott steg 1 OFF 37.04 12:20:42 1
  Tillskott steg 2 OFF 0.00 00:00:00 0
  Radiatorpump P1 ON 1.32 23:59:00 0
  Värmebärarpump P2 ON 1.10 23:59:28 0
  Växelventil VXV1 OFF 0.00 01:12:08 4
  Summa larm OFF 0.00 00:00:00 0