Report from yesterdays operation. (2022-07-01)

 

Total consumption 1.35 kWh

 
  Temperatures        
  Name CurValue Average Max Min
  Radiator Retur GT1 23.3° 23.2° 23.3° 23.2°
  Ute GT2 18.8° 24.3° 31.0° 18.8°
  Varmvatten GT3 0.0° 0.0° 0.0° 0.0°
  Rum GT5 0.0° 0.0° 0.0° 0.0°
  Hetgas GT6 26.8° 31.7° 78.3° 26.5°
  Värmebärare Ut GT8 50.4° 49.6° 63.3° 36.4°
  Värmebärare In GT9 42.4° 43.1° 53.3° 30.5°
  Köldbärare In GT10 10.2° 10.1° 10.2° 10.0°
  Köldbärare Ut GT11 10.7° 9.4° 11.1° 7.9°
  Varmvatten GT3x 50.0° 52.3° 58.4° 48.9°
 
  OpTimes        
  Name Act.status Consumption OPTime Starts
  Köldbärarpump P3 OFF 0.07 00:37:34 2
  Kompressor OFF 1.25 00:37:37 2
  Tillskott steg 1 OFF 0.00 00:00:00 0
  Tillskott steg 2 OFF 0.00 00:00:00 0
  Radiatorpump P1 OFF 0.00 00:00:00 0
  Värmebärarpump P2 OFF 0.03 00:36:45 2
  Växelventil VXV1 ON 0.00 23:59:35 0
  Summa larm OFF 0.00 00:00:00 0