Report from yesterdays operation. (2021-01-27)

 

Total consumption 75.02 kWh

 
  Temperatures        
  Name CurValue Average Max Min
  Radiator Retur GT1 34.3° 34.3° 39.1° 28.6°
  Ute GT2 -0.5° -2.3° 1.4° -6.7°
  Varmvatten GT3 0.0° 0.0° 0.0° 0.0°
  Rum GT5 0.0° 0.0° 0.0° 0.0°
  Hetgas GT6 44.4° 50.5° 67.9° 29.4°
  Värmebärare Ut GT8 43.8° 46.8° 62.8° 30.5°
  Värmebärare In GT9 34.3° 36.3° 53.0° 29.5°
  Köldbärare In GT10 3.9° 3.0° 3.9° 2.7°
  Köldbärare Ut GT11 2.2° 1.9° 5.0° 0.6°
  Varmvatten GT3x 54.3° 53.0° 58.4° 48.5°
 
  OpTimes        
  Name Act.status Consumption OPTime Starts
  Köldbärarpump P3 ON 2.36 22:18:09 5
  Kompressor ON 44.61 22:18:13 5
  Tillskott steg 1 OFF 25.62 08:32:29 2
  Tillskott steg 2 OFF 0.00 00:00:00 0
  Radiatorpump P1 ON 1.32 23:59:17 0
  Värmebärarpump P2 ON 1.10 23:59:33 0
  Växelventil VXV1 OFF 0.00 01:32:15 3
  Summa larm OFF 0.00 00:00:00 0