Report from yesterdays operation. (2022-09-04)

 

Total consumption 0 kWh

 
  Temperatures        
  Name CurValue Average Max Min
  Radiator Retur GT1 22.2° 22.2° 22.2° 22.2°
  Ute GT2 12.7° 12.7° 12.7° 12.7°
  Varmvatten GT3 0.0° 0.0° 0.0° 0.0°
  Rum GT5 0.0° 0.0° 0.0° 0.0°
  Hetgas GT6 22.4° 22.4° 22.4° 22.4°
  Värmebärare Ut GT8 22.0° 22.0° 22.0° 22.0°
  Värmebärare In GT9 21.8° 21.8° 21.8° 21.8°
  Köldbärare In GT10 22.0° 22.0° 22.0° 22.0°
  Köldbärare Ut GT11 22.5° 22.5° 22.5° 22.5°
  Varmvatten GT3x 31.3° 31.3° 31.3° 31.3°
 
  OpTimes        
  Name Act.status Consumption OPTime Starts
  Köldbärarpump P3 OFF 0.00 00:00:00 0
  Kompressor OFF 0.00 00:00:00 0
  Tillskott steg 1 OFF 0.00 00:00:00 0
  Tillskott steg 2 OFF 0.00 00:00:00 0
  Radiatorpump P1 OFF 0.00 00:00:00 0
  Värmebärarpump P2 OFF 0.00 00:00:00 0
  Växelventil VXV1 OFF 0.00 00:00:00 0
  Summa larm OFF 0.00 00:00:00 0